1.Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli od godziny 8.00 do 15.00 (odstępy między wycieczkami MINIMUM 30 minut).

2. Zwiedzanie będzie się odbywało w kilkuosobowych (grupach maksymalnie 10 osobowych).

3.W celu usprawnienia ruchu turystycznego wprowadzona jest rezerwacja telefoniczna pod numerem 509868965 lub 957419999

4.Zwiedzający muszą poruszać się po terenie muzeum w środkach ochrony indywidualnej (maseczki).

5.Unikamy się w gromadzenia się w grupach.

6.Muzeum udostępnia trasy :

  • krótką (do 1,5 godziny),
  • długa (do 2,5 godziny)

7.Niezależnie od wariantu, trasy pobierana będzie opłata przewodnicka.

8.Przy kasie mogą przebywać, maksymalnie 2 osoby.

9.Przy wejściu do obiektów zwiedzającym udostępnione będą pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.

10.Podczas zwiedzania należy stosować się uwag i poleceń pracowników Muzeum.

11.Podczas zwiedzania należy zachować określony przepisami odstęp w stosunku do innych osób.

12.Jeżeli zostaną naruszone przez zwiedzających nakazy i zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 lub postanowienia niniejszego regulaminu pracownik ma prawo do przerwania wycieczki bez zwrotu pieniędzy.

Rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych. Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających prosimy o pozostanie w domu.