Wprowadzenie regulaminu zwiedzania obiektów i zasady postępowania pracowników w czasie zagrożenia epidemiologicznego