Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie informuje, iż posiada
do wydzierżawienia na okres 5 lat grunty orne klasy III i IV zlokalizowane na działkach 386/1, 387/4 i
387/2 obręb Kaława, o łącznej powierzchni 13,26 ha.
Oferty na dzierżawę ziemi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dzierżawa ziemi” w
siedzibie muzeum:
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz,
do dnia 7.09.2020 roku do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.09.2020 roku o godzinie 10.15.
Dodatkowe informację można uzyskać pisząc na email: biuro@bunkry.pl lub pod nr tel. 519 517 356.

WZÓR UMOWY