1.Na szlaku wspólnej historii

Projekt „Na szlaku wspólnej historii” realizowany jest przez Międzyrzecki Rejom Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie wspólnie z Muzeum Wzgórza Seelow. MRU – Muzeum jest liderem projektu, w którym oprócz międzynarodowej współpracy młodzieży przewidziano przebudowę wraz z rozbudową pawilonu wystawowego w Muzeum w Pniewie, utworzenie nowej wystawy stałej, w nowym budynku utworzona zostanie sala multimedialna, która pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej, utworzenie aplikacji mobilnych oraz audioprzewodników ułatwiających zwiedzanie obiektów MRU. Kolejnym elementem projektu jest uruchomienie systemu transportu turystów po podziemnych korytarzach należących do Muzeum.

2. Projekt „Natura Viadrina+” 

Projekt „Natura Viadrina+” realizowany jest przez 5 partnerów po obu stronach granicy, jego całkowita wartość wynosi 2.461.361,15 €, i jest w 85% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020. Głównym jego  celem jest ochrona siedlisk zwierząt chronionych w tym nietoperzy. Na terenie należącym do  Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego –  Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oprócz prowadzonych badań oraz stworzenia systemu monitorującego mikroklimat zainstalowany został monitoring wizyjny, który w połączeniu z 10 kratami zabezpieczającymi wejścia na teren rezerwatu, zwiększy bezpieczeństwo hibernujących w systemie korytarzy latających ssaków. Dla zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i nietoperzy wyczyszczono z przedmiotów niebezpiecznych oraz śmieci studzienki systemu odwadniającego, oraz ułożono pokrywy je zabezpieczające.

Ostatnim działanie jest zamontowanie w podszybiu obiektu Pz.W. 717 wystawy edukacyjnej dotyczącej nietoperzy skierowanej do dzieci i młodzieży.